Lavtysk er det samme som nedertysk, det tradisjonelle språket i Nord-Tyskland.