Lavnivåspråk, assemblerspråk, programmeringsspråk der hver instruksjon svarer til en instruksjon i maskinkoden, i motsetning til høynivåspråk der en instruksjon kan svare til lange sekvenser av maskininstruksjoner. Lavnivåspråk er knyttet til bestemte datamaskintyper eller prosessorfamilier, mens høynivåspråk gir programmer som kan kompileres til ulike maskintyper.