Lavmetamorfe bergarter, bergarter som er dannet ved regionalmetamorfose under relativt lave trykk og temperaturer. Karakteristiske mineraler er kloritt og epidot.