Laue, benfiskart i karpefamilien. En nærmest sildelignende, liten karpefisk med sterkt sølvglinsende sider og buk; kan bli 20 cm lang. Lever i Norge i ferskvann sørøst i landet. En utmerket matfisk som i Norge nesten bare blir brukt som agnfisk ved gjedde- og ørretfiske. De sølvglinsende skjellene blir i Mellom-Europa brukt til fremstilling av perle-essens, essence d'orient (skjellenes guanin uttrukket med ammoniakk), som har vært brukt til fabrikasjon av imiterte perler.