Lauan, også kalt filippinsk mahogni. Betegnelse som brukes på Filippinene for treslagene under gruppen meranti (Shorea-arter).