Latinsk uttrykksmåte og stil; klassisk-latinsk kulturtradisjon.