Laserfotokjemi, en gren av kjemien der kjemiske reaksjoner settes i gang eller påvirkes ved å bruke laserlys. Anvendelse av lasere har tre betydelige fordeler fremfor å benytte konvensjonelle lyskilder. De gir betydelig større effekt, laserstrålen er meget konsentrert, og lyset er eksepsjonelt monokromatisk. Laserfotokjemi anvendes bl.a. til å studere hva som skjer med de enkelte molekyler ved kjemiske reaksjoner, og ved fabrikasjon av mikroelektroniske komponenter.