Lappøyentrøst, ettårig art i snylterotfamilien. 3–12 cm høy, med smale blad som har 2–3 tenner på hver side. Blomsten er hvit eller fiolett. Lappøyentrøst vokser på kalkholdig mark i fjellet. Den har en bisentrisk utbredelse: i sør fra Hordaland til Nord-Trøndelag og fra Nordland til Finnmark, opp til 1430 moh. i Oppland.