Lapidarstil, kort, fyndig, oftest høytidelig uttrykksmåte, som minner om stilen i innskrifter hugd i stein.