Langsnutet blomsterflue, tovingeart i familien blomsterfluer, Syrphidae. Lett kjennelig med lang, fremoverrettet snute og oransje bakkropp med svart sidekant. Lengde 8 til 11 mm. Arten sees hele sommeren, men mest i mai og juni. Den er vanlig både på enger og myrer, i hager og skog der den suger nektar. Den lange snuten muliggjør utnyttelse av langkronete blomster. Larvene lever i og av kumøkk.