Landbrukssamvirket, landbrukets økonomiske organisasjoner, består av salgssamvirket, innkjøpssamvirket, avlssamvirket og bank- og forsikringssamvirket. I tillegg til den rent forretningsmessige virksomhet har mange av de økonomiske organisasjonene oppgaver som interesseorganisasjoner. De er også engasjert i produsentrådgivning, kvalitetsarbeid og forskning. Landbrukssamvirket deltar i internasjonalt samarbeid på en rekke områder, blant annet i utviklingsland. Medlemmene har rett og plikt til å levere til eller kjøpe fra vedkommende organisasjon (plikten gjelder ikke maskiner og lignende). Medlemskapet er normalt knyttet til gårdsbruket, og ikke til eieren personlig. De fleste bruk er tilsluttet minst én av organisasjonene.

16 bondeeide samvirkebedrifter er tilsluttet samarbeidsorganet Norsk Landbrukssamvirke. Samvirkebedriftene har en samlet omsetning på rundt 75 milliarder kroner, og sysselsetter omkring 16 000 personer (2012).

Dette skal omsette produktene rasjonelt og effektivt; drive markedsregulering etter retningslinjer fra Omsetningsrådet ved geografisk utjevning, lagring fra overskudds- til underskuddsperioder, reguleringseksport eller -import, prisutjevning for alternativ anvendelse av visse varer. Samvirket tar på denne måten del i den offentlige forvaltningen av jordbrukspolitikken etter omsetningsloven.

TINE-gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og er fullskalaleverandør av meieriprodukter med kjente merkevarer. TINE eies av 14.170 melkebønder organisert i samvirke. TINEs forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal gjøres i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel.

Nortura SA er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter. Selskapet er organisert som et samvirke, eid av 18 800 bønder. Målet er «å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best mulig måte». Konsernet henter råvarer fra hele landet og har fabrikkvirksomhet i 30 kommuner og 13 fylker. Konsernet har ca. 5 500 medarbeidere.

Gartnerhallen SA er i dag Norges største produsentorganisasjon for frukt, bær, grønnsaker og potet med en årlig omsetning på ca. 1,7 milliard kroner. Omkring 1130 gartnere og potetdyrkere eier samvirkeforetaket Gartnerhallen, som sikrer forbrukerne etterspurte frukt- og grøntprodukter.

HOFF SA er størst i Norge innen potetforedling, og tar hånd om en tredel av landets potetproduksjon. Flere av produktene er markedsledende, og markedsføres i hovedsak under varemerket HOFF til dagligvare- og storkjøkkenmarkedet, og til annen næringsmiddelindustri.

Norges Skogeierforbund er en landsomfattende næringspolitisk organisasjon og den sentrale overbygningen over åtte regionale skogeierandelslag, 300 lokale valgkretser og ca. 38 000 skogeiere og andelseiere. Samlet står skogeiersamvirket for rundt 72 prosent av hogsten i Norge og har betydelige eierinteresser i skogindustri.

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for 300 norske pelsdyroppdrettere. NPA tilbyr faglig rådgivning, deltar i ulike forskningsprosjekter og jobber aktivt for å fremme dyrevelferd blant oppdretterne. I 2012 eksporterte norske pelsdyrbønder skinn for 400 millioner kroner.

Honningcentralen eies av cirka 1.250 birøktere i hele landet. Honningcentralen holder i dag til på Kløfta og har et moderne produksjonsanlegg. Sluttresultatet blir blant annet den «ekte honning»-honningen i oransje bokser som nær alle nordmenn har et forhold til.

Innkjøpssamvirket skal skaffe sine medlemmer fullverdige driftsmidler, blant annet mineralgjødsel, kraftfôr, såvarer og maskiner, til rimelige priser. Innkjøpssamvirket driver også forsøksvirksomhet på flere områder, som møller, kornsiloer, produksjon av teknisk utstyr og fôrblandinger, med mer. Felleskjøpene er organisert i 4 distriktsorganisasjoner med Norske Felleskjøp som samarbeidsorgan. Eies av ca. 50 000 bønder.

Landkreditt SA er et samvirkeforetak eid av 10 500 næringsdrivende bønder, hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med definerte produkter i datterselskapet Landkreditt Bank AS. Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger til landbruket.

Gjensidige Forsikring er med sin bakgrunn i bygdebrannkassene blant Norges eldste samvirketiltak fra begynnelsen av 1800-tallet. Konsernet har en sterk posisjon i landbruksmarkedet når det gjelder forsikring for bønder og samvirkebedriftene.

Geno SA er eid av 10 500 norske storfebønder organisert i samvirke. Genos hovedoppgaver er avl og utvikling av NRF-kua (Norsk rødt fe). I dette ligger forskning, utvikling og drift av avlssystemer. 

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av 1563 norske svineprodusenter. Norsvin er et internasjonalt avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som viktigste oppgaver. I 2012 hadde Norsvin en omsetning 240 millioner kroner og har 70 ansatte.

Utenom de forannevnte finnes en rekke samvirketiltak og -former. Bønder som har hver sin driftsenhet, samarbeider ofte om felles driftsløsninger gjennom ulike typer samdrift. Gjennom fellesfjøs, fellessetrer og avløserringer kan dyrestellet rasjonaliseres. Flere gårder går sammen om bruk av maskiner (maskinstasjoner, -lag og -ringer). Gjennom forsøksringene får den enkelte bonde direkte kontakt med plantekulturforskningen. Bondens Marked SA gir bønder mulighet til å selge produkter direkte til forbruker. Inn på tunet-samvirker bruker gården som ressurs for å tilby tjenester innen helse og omsorg, til barn og unge, samt arbeidstrening og rehabilitering.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.