Lamdafly, sommerfuglart i familien nattfly. Forvingene er blågrå til svartgrå, bakvingene gulbrune, og vingespennet er 36–42 mm. Arten er vanlig om høsten over hele Norge på myrer og våtmark. Larven spiser bringebær, pors o.a.