Lakuturisk kål, en sort kål brukt av romerne. Hadde løse blad som måtte bindes sammen. Muligens stamformen for vår hodekål.