Lakseabbor, benfiskart i lakseabborfamilien. Største art i den nordamerikanske fiskeslekten Micropterus (bass), som minner om vår abbor. Rovfisker som kan bli over 10 kg og som regnes for en god matfisk i Amerika. Både lakseabbor og den mindre svart lakseabbor, M. dolomieu, er innført flere steder i Europa. Også forsøkt innført til et par vann på Østlandet, men uten at noen av artene ble etablert.