Lakkfjerner og malingfjerner, midler som brukes til å fjerne gamle lakk- og malingstrøk. De består gjerne av et løsemiddel som metylenklorid, eller av en sterkt basisk forbindelse som kaustisk soda i en grøtaktig masse. Løsemidlene virker svellende og eventuelt løsende, mens baser virker kjemisk nedbrytende på mange, særlig oljebaserte, bindemidler. Da baser kan virke skadelig på underlaget, bør dette nøytraliseres med en syre og spyles etterpå. Om neglelakkfjerner, se neglelakk.