Lagger, håndverker som i tidligere tid laget bøtter, baljer, stamper og kar, mens tønnemakere laget tønner. Lagger og tønnemaker omtales i byloven som to forskjellige fag. Den senere fellesbetegnelse er bøkker.