Lagervurdering, prisfastsettelse som foretas på lagerbeholdninger, særlig i forbindelse med regnskapsoppgjør. En rekke forskjellige prinsipper kan legges til grunn alt etter de formål man tilsikter. Den generelle vurderingsregel etter regnskapslovgivningen er at beholdninger skal føres i balansen til virkelig verdi, men aldri høyere enn anskaffelsesverdien.