I hæren den minste enhet som et kompani er inndelt i. Et lag består av 8–10 mann og ledes normalt av en lagfører med korporals grad.