Laftetømmer, tømmer for lafting av hus eller hytter. Tradisjonelt ble furu brukt, men etter hvert også gran. Laftetømmer må være rettvokst og tettvokst og bør ikke ha for mye kvist eller andre virkesfeil. Se laft.