Ladylike, som kjennetegner eller er passende for en lady; stilig, verdig.