Volumtetthet av ladning,netto ladning (differanse mellom positiv og negativ elektrisk ladning) per volumenhet. Måles i coulomb per m3.