Om ladning i elektrisitetslære, se elektrisk ladning.