Lactofil, dansk syrefelt ferskost. Fettinnhold i tørrstoffet er 16 prosent.