Laborant, (til laboratorium), yrkesutøver i laboratorium eller i apotek. Utdanning gis på videregående nivå til apotektekniker eller faglaborant.