Labialkjertler, spyttkjertler langs kjevekantene hos mange krypdyr. Overkjevelabialkjertlene er hos giftslanger omdannet til giftkjertler.