Kristus-monogram. Forekommer hyppig spesielt på bysantinske mynter.