Løypestreng, (dial. lauparstreng), taubane med et bæretau (jern- eller ståltråd), uten trekktau; særlig brukt i Vest-Norge (Sogn) for transport av gress, høy, løv, ved, melk o.a. ned til gård eller vei fra fjellet.