Løvsnutebiller, også kalt «bladsnutebiller», billearter i slekten Phyllobiusi snutebillefamilien Curculionidae. 4–7 mm lange, glinsende grønne eller brune, med kort, bred snute. Forekommer vanlig i Sør-Norge. Billene lever på forskjellige løvtrær, hvor de gnager på blad og blomster; det blir som regel bare fillete rester igjen. I tørre forsomrer blir frukthager (eple og pære) omgitt av løvskog ofte invadert, hvilket kan føre til noe skade. Larvene lever på gressrøtter uten å gjøre noen skade.