Løvskognonne, sommerfuglart i familien børstespinnere. Larven lever på løvtrær i Mellom-Europa. Arten er kommet over til Nord-Amerika og er blitt et alvorlig skadedyr, særlig langs østkysten av USA. Artens signalstoff (feromon), disparlure, som utskilles av hunnen for å lokke hannen til paring, er kjemisk identifisert og syntetisert. Det brukes i bekjempelsen, i tillegg til over 40 arter snylteveps o.a. naturlige fiender. Løvskognonnen er ikke funnet i Norge.