Tettigonidae, gresshoppefamilie. Over 5000 arter er kjent i verden, hvorav 8 fra Norge. Sangen frambringes ved hjelp av kammer på for- og bakvingene som gnis mot hverandre. Høreorganet sees som en oval eller en smal spalte øverst på hver side av framleggene. Noen har reduserte vinger, men ingen mangler dem helt. Hunnene har et langt sabel- eller lanseformet eggleggingsrør som en forlengelse av bakkroppen. Eggene legges enkeltvis, ikke i klaser som hos markgresshoppene. De fleste artene er knyttet til trær, busker eller høyt gress og er hovedsakelig rovdyr som tar andre insekter. Hos mange inngår imidlertid saftig plantemateriale i kosten, og noen få er rene vegetarianere.