løsmasse - geologi

Løsmasse, løsavleiring, løsmateriale, ukonsoliderte (uherdede) sedimenter som grus, sand, leire, torv, morene-, og forvitringsmateriale som ligger ovenpå den faste berggrunnen. Over lange geologiske tidsrom vil slike løsmasser herdnes til bergarter, derfor er alderen på løsmasser oftest relativt lav.

I Norge er nesten all løsmasse dannet i siste del av kvartær eller i nåtiden, eldre løsmasser ble fjernet under nedisningene. Hos oss skiller løsmassene seg tydelig fra berggrunnen, som mest består av gamle, harde og faste bergarter. På sørligere breddegrader kan man ofte se en jevn overgang fra fast berggrunn til overliggende løsmasser (f.eks. lateritt) som er dannet ved langvarig forvitring på stedet.

Bruk

Løsmasser utgjør en verdifull resurs som jordbruksmark, byggemateriale, byggegrunn for bygninger og veier, og som resipient (mottager) for avløpsvann. Sand og grus har særlig stor verdi som grunnvannsreservoar og materiale for byggeformål, f.eks. som tilslag til sement i betong.

Problemer

De største avleiringene av løsmasser finnes gjerne der hvor det bor tettest med mennesker. Dette fører til at løsmassene er utsatt for nedbygging og forurensning. Ved deponering av avfall i gamle elveavsetninger kan grunnvannet forurenses, jfr. jordforurensning. Utbygging av veier, fabrikker, boliger og flyplasser på sandforekomster fører til at man ikke lengre kan utnytte dem optimalt.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg