Løpedager, dager som går etter forfallstid før gjeld blir betalt. Tidligere gjaldt den regel at når pengegjeld ble betalt innen åtte dager etter forfall, skulle dette ansees som riktig betaling; opphevet 1976.