lønnstrekk

Artikkelstart

Lønnstrekk er det at arbeidsgiveren holder tilbake (trekker) en del av arbeidstakerens opptjente lønn. De fleste arbeidstakere er avhengige av lønn for å forsørge seg selv og familien sin, og derfor er ikke arbeidsgivers adgang til lønnstrekk ubegrenset.

Når kan arbeidsgiver foreta lønnstrekk?

I arbeidsmiljølovens § 14-15 annet ledd (fra 1. januar 2022 tredje ledd) er det angitt når lønnstrekk kan foretas, og den fremgangsmåte som arbeidsgiver skal følge. Ifølge denne paragrafen kan lønnstrekk blant annet foretas når dette har hjemmel i lov (for eksempel skattetrekk), når det på forhånd foreligger skriftlig avtale, og når det ved tariffavtale er fastsatt regler om lønnstrekk for eksempelvis kontingent til fagforening. Lønnstrekk kan dessuten finne sted fordi arbeidsgiver har krav på erstatning for skade eller tap som arbeidstakeren har påført virksomheten i forbindelse med arbeidet. Det er da et vilkår at arbeidstakeren har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Vedkommende må dessuten enten ha erkjent sitt erstatningsansvar skriftlig, eller dette må være fastslått ved dom, med mindre arbeidstakeren rettsstridig fratrer sin stilling. Før slikt lønnstrekk foretas, skal arbeidsgiveren ha rådført seg med arbeidstakeren og dennes tillitsvalgte.

Dessuten kan lønnstrekk foretas når det på grunn av arbeidsgivers rutiner for beregning og utbetaling av lønn ikke har vært praktisk mulig å ta hensyn til fravær som skyldes streik eller lockout i avregningsperioden. Lønnstrekk i slike tilfeller, og lønnstrekk for erstatningsansvar, skal begrenses til den delen av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand. Tilsvarende begrensninger gjelder for trekk i feriepenger.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg