Er mengden edelmetall i en mynt eller annen edelmetallgjenstand. Regnes som oftest i promille, for eksempel 875/1000.