Læger, overnattingssted på fjellet for folk og fe, felæger; liggeplass for dyr og fugler ute (lægster).