Kystgebyr, fartøyavgift, avkreves fartøyer over 200 brt som ankommer til Norge og avgår til utlandet, fartøyer ved gange mellom norske havner så lenge det lastes til eller losses fra utlandet, og fartøyer som benytter norskekysten for rene transittformål, f.eks. i tilfeller av dårlig vær. Gebyret beregnes på grunnlag av skipets størrelse og utseilt distanse og justeres jevnlig som følge av pris-, lønns- og konjunkturendringer. Det skal dekke 20 % av de årlige statlige utgifter til fyrtjenesten og 100 % av istjenesten. Se også los, lostjenesten (finansiering).