Kystbjørnekjeks, flerårig art i skjermplantefamilien. 0,5–2 m høy, med finnete blad og store blomster i en opp til 20 cm bred skjerm. Hele planten lukter vondt. Kystbjørnekjeks vokser langs veikanter og på enger, for det meste langs kysten, fra Telemark til Sogn og Fjordane, mer sjelden nord til Nordland.