Kyper, eller køper, grunnbinding ved fremstilling av vevnader med tre eller flere skaft der bindepunktene forskyves i forhold til tøyets lengderetning, slik at det dannes skråttgående striper; kalles også diagonalbinding. Se binding.