Kynologi, (av kyn- og -logi), studiet av hunder og hunderaser.