Kvitmele, bleikjord, det bleke, utvaskede og næringsfattige laget som er kjennetegnet på jordsmonn av podsolgruppen. Sees som en askegrå stripe like under humuslaget i grøfter og skjæringer i skogbunnen.