kvikksølvforurensninger

Artikkelstart

Kvikksølvforurensninger forekommer både lokalt og globalt. Kvikksølvforbindelser som er løselige, er giftige, spesielt organiske kvikksølvforbindelser, f.eks. metylkvikksølv. Dette skyldes at kvikksølv danner sterke kovalente bindinger i biologiske systemer, for eksempel til svovelholdige atomgrupper i proteiner. Kvikksølv er det eneste toksiske grunnstoff som akkumuleres i den akvatiske næringskjeden.

Forurensninger av kvikksølv har mange årsaker. Tidligere har kvikksølvforbindelser vært i bruk til beising av såkorn og som konserveringsmiddel i celluloseindustrien. Norske cellulosefabrikker benytter ikke lenger kvikksølv i sine prosesser. Dersom fugler spiser kvikksølvbeiset såkorn, vil de enten dø eller bringe kvikksølvet videre i næringskjeden. De kvikksølvforbindelsene som ble brukt, ble ført ut i vassdrag og til havet og akkumulerte i næringskjeden.

En annen forurensningskilde er f.eks. industriell fremstilling av sink. Pga. små mengder kvikksølv i malmen vil kvikksølvdamp dannes under røsteprosessen, og kan vanskelig fjernes helt. Kvikksølv brukes også som elektrode (katode) i kloralkalielektrolyse, og pga. tap i prosessen, vil noe kvikksølv komme i avløpsvannet.

Kvikksølvdamp er meget giftig, og det må utvises stor forsiktighet ved arbeid med kvikksølv. Hvis kvikksølv er blitt sølt, f.eks. ved at et kvikksølvtermometer er blitt knust, bør alt kvikksølvet fjernes omhyggelig. Til slutt bør det strøs med svovel eller sinkpulver som reagerer med eventuelle rester av kvikksølv og danner langt mindre giftige forbindelser, f.eks. kvikksølvsulfid.

Det har vist seg at mikroorganismer i bunnslam kan overføre metallisk kvikksølv særlig til metylkvikksølv som blir tatt opp av plante- og dyreorganismer. Slike metallorganiske forbindelser er meget giftige, og man vet at de skader hjerneceller. Metylkvikksølv, (CH3)2Hg, var årsak til Minamata-katastrofen i Japan der 43 mennesker døde og hundrevis fikk alvorlige misdannelser i perioden 1953–60. Slike kvikksølvforurensninger har også vært påvist i Norge, bl.a. i Hardangerfjorden og Frierfjorden. Det skal bemerkes at det er rimelig å anta at kvikksølv inngår i biologiske prosesser fordi det har vært til stede i havet til alle tider, også under evolusjonen av artene som lever i dag.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg