Kvernberg er en bergart brukt til kvernstein eller møllestein. Begrepet brukes også om berg hvor det brytes slik stein.