Kvein, slekt i gressfamilien. Toppen er mangegrenet i flere etasjer, og småaksene enblomstrede, med eller uten snerp. Middelstore gress, ett- eller flerårige. 200 arter, de fleste i den nordlige tempererte sone. I Norge seks viltvoksende arter, alle flerårige. Engkvein, A. capillaris, er et av de vanligste gress i Norge på enger, beiter, myrer og i skogen. Krypkvein, A. stolonifera, er også vanlig. Den vokser på fuktige steder og havstrand. Bergkvein, fjellkvein, hundekvein og storkvein er andre arter.