Kveik er gjærstammer til ølbrygging, som har blitt tatt vare på og videreført på gårder og i andre lokale bryggekulturer i Norge.