Kvassia, veden av en høy busk, Quassia amara, i familien Simaroubaceae. Kvassia hører hjemme i Vestindia og nord i Sør-Amerika. Den inneholder bitterstoffer som er sterke gifter for fluer og for flere andre insekter, men meget lite giftige for mennesker. Uttrekk av kvassia blir brukt som virksomt middel til utrydding av fluer, bladlus, skjoldlus m.m. Tidligere også brukt som et bittermiddel i medisinen.