kvalitetsrevisjon

Artikkelstart

Kvalitetsrevisjon, gjennomgamg eller gransking med henblikk på kvalitet.

Revisjonen skal finne ut om det er samsvar mellom det som faktisk foregår på den ene siden og en referanse på den andre siden. Den referansen kan være en standard, et kvalitetssystem, et offentlig regelverk eller en kontrakt. Revisjonen utføres av en eller flere revisor(er) på vegne av en oppdragsgiver.

Typer

Internrevisjon utføres av interne personer i organisasjonen, og skal avdekke om kvalitetssystemet fungerer og følges, om fagkunnskapen er tilstrekkelig og om sikkerheten ivaretas.

Andrepart-eksternrevisjon utføres av, eller på oppdrag fra, en kunde i tilknytning til en kontrakt, for å vurdere bedriftens kvalitetsstyring og evne til å gjennomføre oppdraget. Revisjonen kan også foretas under gjennomføringen av oppdraget for å vise fremdriften.

Tredjepart-eksternrevisjon gjennomføres av en uavhengig organisasjon, for eksempel et sertifiseringsorgan, for å vurdere om bedriften tilfredsstiller kravene til et sertifikat. Den kan også gjøres av offentlig tilsynsmyndighet for å vurdere overholdelse av krav i en forskrift, for eksempel HMS-forskriften.

Ved systemrevisjon foregår en gjennomgang av kvalitetssystemet eller deler av det, for å vurdere hvordan systemet følges. Det kan også dreie seg om revisjon av miljø-, økonomi- eller andre styringssystemer.

Ved kontraktrevisjon gjennomgår man fremstillingen av et produkt eller en tjeneste som virksomheten leverer. Vurderingen gjøres mot det som står i kontrakten med kunden.

Ved prosessrevisjon vurderes en fremstillingsprosess mot en prosessbeskrivelse.

Ved produktrevisjon vurderes egenskapene til et produkt mot produktspesifikasjonen. Man kan også revidere på grunnlag av klager eller unormale resultater, som oppfølging av tidligere revisjon eller etter innføring av endringer i kvalitetssystemet for å finne ut om det nye er tatt i bruk på korrekt måte.

Som del av den komplette revisjonen kan man utføre horisontal og vertikal revisjon av deler av systemet. Ved horisontal revisjon gjennomgås ett element i kvalitetssystemet, én prosedyre og så videre, ved mange stikkprøver. Ved vertikal revisjon følger man ett oppdrag fra start til slutt, og alle prosesser og registreringer som inngår, undersøkes.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg