Del av kvalitetssikringen som gjennom måling, prøving og/eller tolking har til hensikt å konstatere om et produkt eller en tjeneste tilfredsstiller ønsket kvalitet.