Kvadrupol-masseanalysator, masseanalysator hvis funksjon er å separere ioner med forskjellige m/z-verdier (m er ionets masse, z er ionets ladning) ved hjelp av et variabelt oscillerende elektrisk kvadrupolfelt. Se massespektrometer.