Kurutser, ungarske opprørere som fra 1500-tallet førte væpnet kamp mot habsburgerne for å gjøre Ungarn uavhengig. To ganger utvidet de kampene til landsomfattende nasjonale frihetskriger, da de først under fyrst Imre Thökölys og noe senere under fyrst Ferenc Rákóczi 2s ledelse kjempet mot Østerrike. Med kurutser forstås i dag i alminnelighet deltagerne i Rákóczis frihetskamp 1703–11. Kurutsene skapte sin egen diktning og musikk, som er populær i hele Ungarn.