Kuruliske stol tjente i det gamle Roma til sete for de høyeste embetsmenn. Det var en klappstol innlagt med elfenben, uten rygg og sidelener. Navnet tyder på at den opprinnelig har vært en vognstol. Retten til stolen tilkom konsuler, pretorer, sensorer og kuruliske ediler, og derfor blir disse embetsmenn også kalt kuruliske. Konstruksjonsformen ble videre utviklet i middelalderen slik at de to bukkene ble forlenget og forbundet til armlener og til rygg. Formen var særlig populær i Italia.